Wet op het accountantsberoep

Op 5 oktober is het wetsvoorstel voor een nieuwe Wet op het  accountantsberoep door minister De Jager van Financiën naar de Tweede Kamer  gestuurd voor behandeling. De wet regelt het formeel samengaan van NIVRA en NOvAA in de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De nieuwe wet heeft grotendeels dezelfde strekking als de oude wetgeving. Alle AA’s en RA’s zijn verplicht lid van de NBA, gebonden aan door de beroepsorganisatie vast te stellen beroepsregels en onderworpen aan het tuchtrecht.