Mededeling aangifte loonheffingen

Aan het eind van elk aangiftetijdvak krijgen werkgevers van  de Belastingdienst een mededeling met de vraag hun aangifte loonheffingen op  tijd te doen en te betalen. Per 1 januari 2012 krijgen zij deze mededeling en de bijbehorende acceptgiro niet meer.

‘Aangiftebrief loonheffingen’ goed bewaren

In november krijgen werkgevers van ons de ‘Aangiftebrief loonheffingen’ voor
2012. Hierin staan de aangiftetijdvakken van 2012, de bijbehorende uiterste
aangifte- en betaaldatums en betalingskenmerken. Omdat we de mededeling per
aangiftetijdvak niet meer versturen, is het belangrijk de aangiftebrief goed te
bewaren.

Geen acceptgiro maar overschrijving

Wie nu de acceptgiro gebruikt, moet vanaf 2012 zelf een overschrijving doen.
Vermeld daarbij altijd het betalingskenmerk van de aangifte. Deze staat op de
‘Aangiftebrief loonheffingen’.