Verplichting suppletie aangiften

In het fiscaal pakket 2012 wordt voorgesteld dat belastingplichtigen vanaf 1 januari 2012 de verplichting hebben de fiscus door het indienen van een suppletie aangifte te informeren wanneer ingediende aangiften btw niet volledig of niet correct zijn. Als een belastingplichtige niet op eigen initiatief de fiscus informeert, is sprake van een beboetbaar feit waarvoor een boete kan worden opgelegd die oploopt tot 100% van het niet aangegeven bedrag aan btw. Deze boete wordt geïntroduceerd naast de reeds bestaand boetes voor te late betaling of indiening van de btw aangifte.  Alhoewel de aangekondigde maatregelen strikt genomen niet tot het fiscaal pakket 2012 horen, heeft de Nederlandse regering aangekondigd diverse anti-misbruikmaatregelen te introduceren. Voor de btw gaat het om de volgende maatregelen:

  • Als een bedrijf meer dan 2 jaar achter elkaar nihil-aangiften indient, wordt het btw-identificatienummer van dat bedrijf automatisch afgevoerd.
  • Als er een vermoeden bestaat van fraude in een ketentransactie zal de fiscus alle betrokken partijen hierover middels een brief informeren. Daarna kan de fiscus bij alle betrokken partijen de aftrek van voorbelasting weigeren en partijen eventueel strafrechtelijk vervolgen.