Spaarloonregeling

Vanaf 1 januari 2012 kunnen uw werknemers geen geld meer inleggen voor de
spaarloonregeling. Het eerder stopzetten van de spaarloonregeling moet de
tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% financieren. In 2013 wordt namelijk de vitaliteitsregeling ingevoerd, waar de spaarloonregeling en
levensloopregeling in opgaan. Voor het geld dat tot die tijd is gespaard, blijven de
huidige regels gelden. Het tot 2012 gespaarde geld blijft daarna voor vier jaar geblokkeerd. Ook de vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing (box 3 in de inkomstenbelasting)
blijft bestaan. Zodra alle tegoeden in 2015 vrijkomen, valt het doek definitief
voor de spaarloonregeling.