Jaarlijks archief: 2011

Spaarloonregeling

Vanaf 1 januari 2012 kunnen uw werknemers geen geld meer inleggen voor de
spaarloonregeling. Het eerder stopzetten van de spaarloonregeling moet de
tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% financieren. In 2013 wordt namelijk de vitaliteitsregeling ingevoerd, waar de spaarloonregeling en
levensloopregeling in opgaan. Lees verder

Renteregeling Belastingdienst

Het Belastingplan 2012 bevat een nieuwe renteregeling voor de Belastingdienst, die aansluit op de regeling verzuimrente van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze renteregeling geldt vanaf 1 januari 2013 en heeft zowel een heffings- als een invorderingscomponent. Lees verder

Leges identiteitskaart

De regering heeft op woensdag 21 september 2011 een wetsvoorstel ingediend
bij de Tweede Kamer waarin een wettelijke grondslag wordt gecreëerd voor de
heffing van rechten (leges) voor de Nederlandse identiteitskaart. Als de wet
door het parlement wordt aanvaard, zal deze met terugwerkende kracht in werking
treden met ingang van 22 september 2011. Lees verder

Voorbehoud term ‘accounting’

Rechtbank Breda heeft onlangs in een vonnis bepaald dat het gebruik van de term ‘accounting’ is voorbehouden aan accountants. In 2000 werd in een arrest van de Hoge Raad al bepaald dat de term ‘accountancy’ alleen gebruikt mag worden door accountants.

Helpdesk DigiNotar

Vanaf woensdagochtend 14 september, 8.00 uur is het telefoonnummer 0800-023 08 00 beschikbaar voor overheidsorganisaties en bedrijven die vragen hebben over de DigiNotar-problematiek. Dit nummer is geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Vanaf dit nummer wordt direct doorgeschakeld naar de juiste helpdesk van Logius, de VNG, Orde van Advocaten, Belastingdienst en het publieksinformatienummer.

Bevestigingsbrieven KvK

De Kamer van Koophandel stopt met het versturen van bevestigingsbrieven met betrekking tot het deponeren van de jaarrekeningen, maar er is een digitaal alternatief. Lees verder

Leges identiteitskaart

De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat gemeenten al sinds 24 juni 2004 geen leges meer mogen heffen voor de aanvraag tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart). Lees verder

Zelfstandigenaftrek

Staatssecretaris Weekers van Financiën wil de zelfstandigenaftrek  omzetten in een vaste basisaftrek van 7200 euro. De hoogte van de aftrek is straks niet langer afhankelijk van de winst uit onderneming, maar budgettair neutraal. Dit om de degressieve karakter -hoe meer winst, hoe minder aftrek- van de aftrek te voorkomen. Lees verder

Enquêtes CBS eenvoudiger

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vermindert en vereenvoudigt de enquêtes onder ondernemers. Ook gaat het CBS de manier waarop ondernemers worden aangeschreven ondernemersvriendelijker maken. Dat is de uitkomst van overleg tussen het CBS en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I).

Wet personenvennootschappen

Op 7 september jl. heeft het Ministerie van Justitie het wijs geacht om
de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht voor vennootschappen onder
firma’s en maatschappen te staken en dus in te trekken. Lees verder