Intrekking 75%-regeling

Maandag 17 oktober is de 75%-regeling ingetrokken . De 75%-regeling houdt in dat een eenmansondernemer die een privéauto zakelijk gebruikt of een zakelijke margeauto voor privédoeleinden gebruikt, kan volstaan met een forfaitaire aftrekcorrectie van 25% van de btw op de kosten voor gebruik en onderhoud (brandstofkosten, reparatiekosten etc.). Dit betekent dat de mate van het privégebruik voor deze auto’s met ingang van 17 oktober 2011 aan de hand van een sluitende kilometeradministratie moet worden bijgehouden.