corona: wkr en now

In 2020 heeft de overheid besloten tot een eenmalige verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 fiscaal loon. Veel ondernemingen maken hiervan gebruik. Wij willen u attenderen op het mogelijke risico voor de NOW-regeling. Bij de NOW regeling op werkmaatschappij niveau (artikel 6a bij NOW 1 en artikel 7 bij NOW 2) én bij aanvragen met een verplichte accountantsverklaring (4415N en 3900N) zijn extra voorwaarden gesteld. Zo is het verboden om aan de directie bonussen of winstdeling uit te keren. Als de WKR uitkering uit de vrije ruimte aan directieleden wordt uitgekeerd, kan dit worden geïnterpreteerd als bonus of winstdeling met als risico dat de NOW subsidie niet wordt toegekend. Loop dit risico niet en zie af van een WKR uitkering aan directie. Deze kan wel aan overige personeelsleden worden uitgekeerd. [bron: Auxilium Adviesgroep].