corona: aanvragen definitieve berekening NOW 1.0

Heeft u een tegemoetkoming NOW ontvangen voor de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020)? Dan kunt u vanaf 7 oktober 2020 de definitieve berekening aanvragen.

Hoelang u de tijd heeft om een aanvraag te doen, hangt af van of u een verklaring met de aanvraag moet meesturen:

  • Als u geen verklaring hoeft mee te sturen, heeft u tot en met 23 maart 2021 de tijd om een aanvraag doen.
  • Als u een derdenverklaring moet meesturen, heeft u tot en met 23 maart 2021 de tijd om een aanvraag doen.
  • Als u een accountantsverklaring moet meesturen, heeft u tot en met 29 juni 2021 de tijd om een aanvraag doen.