corona: NOW en accountantsverklaring

U heeft geen verklaring nodig als uw voorschot onder de € 20.000 zit en als uw vaststellingsbedrag ook onder de € 25.000 zit. Als u een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000 ontvangt, moet u een verklaring van een derde overleggen die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, belastingadviseur, accountant of brancheorganisatie. Als u een voorschot ontvangt van minder dan € 100.000 maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt van € 125.000 of meer, dient u ook een accountantsverklaring te overleggen. Het streven is dat het UWV vanaf 7 oktober het loket openstelt zodat u een vaststellingsverzoek kunt indienen voor NOW1.0. Als u een verklaring van een deskundige derde nodig heeft, heeft u 24 weken de tijd om een verzoek tot vaststelling in te dienen. Als u een verklaring van een accountant nodig heeft, heeft u 38 weken. Dit maakt het mogelijk dat u – als u dat wilt – het onderzoek kunt laten meelopen met de jaarrekeningcontrole of jaarafsluiting.

Voor meer informatie kunt u onder meer terecht op de site van de Rijksoverheid.