BIK: Baangerelateerde InvesteringsKorting

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Dit besluit is nog niet definitief. Per 1 januari 2021 wordt de BIK ingevoerd, al geldt deze al voor investeringen waarvan de verplichtingen vanaf 1 oktober 2020 zijn aangegaan. Deze crisismaatregel duurt [vooralsnog] tot en met 31 december 2022. Met deze investeringskorting kunnen zowel IB-ondernemers als Vpb-ondernemers onder bepaalde voorwaarden een deel van hun investeringen verrekenen met hun loonheffing. Voor investeringen tot en met vijf miljoen euro geldt dat 3,9 procent van de investering in mindering kan worden gebracht op de loonheffing. Voor grotere investeringen is dit daarnaast 1,8 procent voor het deel boven de vijf miljoen euro.