corona: verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB-C en BL)

update 10 juni 2020: De aangepaste borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB-C) regeling is per 16 maart 2020 opengesteld. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker. De kredietverstrekker kan de aanmelding voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen (uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat). De regeling is tevens toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. Daarnaast bestaat de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) ook dit is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met ingang van woensdag 18 maart 2020 kunnen agrarisch ondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de uitbraak van Covid-19 bij hun bank werkkapitaal kredieten aanvragen.