corona: verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf

De aangepaste borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB-C) regeling is per 16 maart 2020 opengesteld. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker. De kredietverstrekker kan de aanmelding voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen (uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat). De regeling is tevens toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.