corona: tijdelijke overbrugging zelfstandigen (Tozo)

Als ZZP’er kunt u geen beroep doen op werktijdverkorting. Heeft u al langere tijd een eigen bedrijf en heeft u tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u indien u voldoet aan de voorwaarden mogelijk ondersteuning krijgen van de gemeente. De regeling is gebaseerd op de regeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).