Instandhoudingssubsidie aanvragen voor 30 april 2020

Per 1 januari 2019 mag u voor uw rijksmonument geen onderhoudskosten meer aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u wel een subsidie aanvragen. Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De woonhuissubsidie is alleen bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument.