Oprenting OudeDagsVerplichting

De oudedagsverplichting (ODV) moet jaarlijks worden verhoogd of verlaagd met het in de wet vermelde percentage. De rente is gebaseerd op het gemiddelde U-rendement van het vóórgaande kalenderjaar. Voor 2020 is het percentage negatief -0,107% (2017 = 0,059%, 2018 = 0,060%, 2019 = 0,269%).