Fiets van de zaak

De ondernemer kan de fiets die hij verstrekt of ter beschikking stelt, aanschaffen of leasen. De fietsregeling komt er in het kort op neer dat voor een ter beschikking gestelde fiets 7% van de cataloguswaarde tot het loon moet worden gerekend. De btw op een verstrekte (de werknemer wordt eigenaar) of ter beschikking gestelde fiets is in beginsel aftrekbaar tot een maximum van € 130. Dit betekent dat de btw op fietsen tot € 749 inclusief btw volledig aftrekbaar is. Voor duurdere fietsen is het meerdere niet aftrekbaar. Voor leasefietsen geldt dat het btw bedrag dat is begrepen in de leasetermijnen volledig in aftrek kan worden gebracht totdat het totaal van die in aftrek gebrachte bedragen het maximum van € 130 (21/121 x € 749) heeft bereikt.