Invoering modelovereenkomst zzp’ers per 1 mei 2016

Op dinsdag 26 januari heeft in de Eerste Kamer de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA) plaatsgevonden. Op 2 februari jl. heeft de Eerste Kamer gestemd en is de Wet DBA aangenomen. Onder andere vanwege de kritische vragen die zijn gesteld tijdens de plenaire behandeling is de datum inwerkingtreding verschoven, dit maal van 1 april 2016 naar 1 mei 2016.