Elektronisch deponeren

Vanaf boekjaar 2016 kunnen alle bedrijven, die verplicht zijn om de jaarrekening te deponeren, dit alleen nog elektronisch doen. Op papier deponeren kan dan niet meer. De jaarrekening moet dan met Standard Business Reporting (SBR). De wet die door de Eerste Kamer op 8 december 2015 is aanvaard kent een gefaseerde invoering per bedrijfsklasse vanaf boekjaar 2016 moeten rechtspersonen in de bedrijfsklasse micro en klein via SBR hun jaarrekening deponeren.