SBR kredietrapportages

Per 1 januari 2017 stellen de ABN AMRO, ING en Rabobank SBR (Standard Business Reporting) als aanleverstandaard voor kredietrapportages van ondernemers en/of hun intermediairs. Dit in navolging van de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel, die beide het gebruik van SBR hebben verplicht.