zzp’er pensioen

Per 1 januari 2015 is het mogelijk om als zelfstandige zonder personeel deel te nemen aan het ZZP-pensioenfonds. Een zzp’er zal naar eigen inzicht vrijwillig bedragen kunnen inleggen en daarbij zelf kiezen voor zijn pensioenleeftijd. Deze leeftijd moet wel liggen tussen de 60 en 70 jaar. De pensioenuitkering zal een looptijd van 10, 15 of 20 jaar hebben. Het opgebouwde vermogen zal niet opeisbaar zijn door derden.