Crisisheffing incidentele loonbetaling

De crisisheffing was in april 2012 aangekondigd en op 17 juli 2012 in de wet opgenomen. De heffing gold voor het gehele jaar 2012. De aangifte en afdracht moest plaatsvinden in 2013. Voor de Rechtbank Haarlem speelde het geschil of een incidentele loonbetaling in februari 2012 ook onder de crisis valt. De invoering van de crisisheffing was in februari 2012 niet voorzienbaar. Hierdoor wordt het beginsel van ‘fair balance’ uit het Europese recht doorbroken. Dit houdt volgens de Rechtbank in dat de heffing over de bonus wordt vernietigd. De heffing vindt plaats over het regulier loon, ook over de eerste maanden voor de invoering van de wet. Er mag van uit gegaan worden dat er hoger beroep komt of wellicht sprongcassatie.