Suppletie omzetbelasting

Hebt u dit jaar of in de afgelopen 5 jaar te weinig btw aangegeven en betaald?
Corrigeer dit dan zo snel mogelijk met het formulier ‘Suppletie omzetbelasting‘.

Is correctie van uw aangifte(n) nodig? En blijkt dat u € 1.000 of minder terugkrijgt of moet betalen? Dan mag u deze verwerken in de eerstvolgende aangifte. Verwerk de correcties in de juiste rubrieken van de aangifte. Houd er rekening mee dat u dan geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag krijgt. Deze correctiegrens van € 1.000 geldt niet voor correcties op de kleineondernemersregeling en voor intracommunaitaire prestaties.

Heffingsrente en boete betalen

Als u te weinig btw aangeeft, moet u mogelijk belastingrente (sinds 1 januari 2013) of heffingsrente (tot 1 januari 2013) en een boete betalen:

  • Stuurt u het suppletieformulier binnen 3 maanden na afloop van het jaar waarin u de btw moest betalen? Dan betaalt u geen heffingsrente. Wel kunt u een verzuimboete krijgen van 5% van het btw-bedrag dat u moet betalen.
  • Stuurt u geen suppletieformulier, terwijl u te weinig btw hebt aangegeven? Dan kunt u een vergrijpboete krijgen. Deze is meestal hoger dan een verzuimboete.