Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Hof Den Haag heeft onlangsĀ beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF) kon worden toegepast bij de vererving van aandelen in een vastgoed-BV. De erflater beheerde een omvangrijke vastgoedportefeuille in diverse vennootschappen, met een inzet die normaal actief vermogensbeheer te boven ging. Volgens het Hof was geen sprake van beleggen, maar van ondernemen.