Stamrecht BV

Hebt u een stamrecht of een stamrecht-bv? Of heeft uw werkgever  de ontslagvergoeding vóór 15 november 2013 overgemaakt? Dan kunt u in  2014 gebruikmaken van de zogenoemde 80%-regeling: als u het totale  stamrecht in 2014 in 1 keer laat uitbetalen, is 80% van dat bedrag  belast in box 1 in plaats van het volledige bedrag.