Belastingrente

Voor het boekjaar 2013 bedraagt de belastingrente 3%. Per 1 januari 2014 zijn minimumpercentages ingevoerd: voor de inkomstenbelasting 4% en voor de vennootschapsbelasting 8%. Het percentage van de vennootschapsbelasting is gebaseerd op de wettelijke rente voor handelstransacties en voor overige belastingen. Over een na te betalen bedrag aan inkomsten- of vennootschapsbelasting over het kalenderjaar 2014 is met ingang van 1 juli 2015 belastingrente verschuldigd.