Bijtelling privé gebruik

De Hoge Raad heeft definitief bepaald dat de bijtelling voor het  privégebruik van de auto van de zaak niet strijdig is met het Europese  recht. Daarnaast heeft de Hoge Raad besloten dat de bijtelling niet  hoger mag zijn dan de werkelijke waarde van het privégebruik. Ook mag  voor auto’s met een hogere CO2-uitstoot de bijtelling hoger zijn dan  voor auto’s met een lagere CO2-uitstoot.