BTW nihilaangifte

In de praktijk komt het nog al eens voor dat er een BTW-nihilaangifte wordt ingediend omdat niet alle relevante gegevens op tijd bekend zijn voor het doen van de aangifte. Het kan ook zijn dat het de BTW ondernemer niet gelegen komt om veel BTW af te dragen.
Met ingang van 1 januari 2014 is dit in beginsel een strafbaar feit. Degene die
opzettelijk een op aangifte te betalen bedrag aan BTW niet, gedeeltelijk niet
of te laat betaalt, kan worden gestraft met een gevangenisstraf of een
geldboete. Strafbaar feit is het niet of niet tijdig betalen van BTW. Dit geldt
niet voor aangiften BTW die in een teruggaaf resulteren