Eigenwoning lening

Heeft u dit jaar een nieuwe hypotheek of eigenwoninglening opgenomen bij een familielid of bij uw eigen BV? Vergeet dan niet om die lening te melden bij de Belastingdienst. Als u de lening niet aanmeldt bij de Belastingdienst, kunt u de rente op die lening niet in aftrek brengen op uw box 1 inkomen.