Oudedagsreserve

Ondernemers die in 2011 hun IB-onderneming hebben gestaakt en gebruik willen maken van de aftrek van de koopsom voor een stakings- of For-lijfrente, dienen voor 1 juli 2012 een lijfrenteovereenkomst te sluiten.  Deze lijfrenteovereenkomst kan worden gesloten met een verzekeraar, een bank of met de overnemende ondernemer waaronder de BV. Dit mag echter niet de BV in oprichting zijn. Bij een geruisloze inbreng in de BV mag de oudedagsreserve vrijvallen in het jaar van staking óf in het jaar van oprichting van de BV. Dit kan invloed hebben op de toepassing van de MKB-winstvrijstelling. Wij lichten dat toe aan de hand van het volgende voorbeeld. De onderneming wordt vanaf 1 januari 2012 voor rekening en risico van de BV i.o. gedreven. De BV wordt formeel opgericht in mei 2012. De ondernemer mag de oudedagsreserve  dus laten vrijvallen in 2011 of in 2012. Bij een vrijval in 2012  kan echter geen gebruik worden gemaakt van de MKB-winstvrijstelling. De ratio daarachter is dat de belastingplichtige in 2012 geen ondernemer meer is omdat de onderneming door de BV i.o. wordt gedreven.