Diginotar

De Belastingdienst ontvangt, ondanks dat Diginotar BAPI-certificaten vanaf 1 juli 2012 niet meer mogen worden gebruikt, nog steeds dergelijke aangiftes van belastingadviseurs. Vanaf begin augustus 2012 worden deze aangiften niet in behandeling genomen en worden mogelijk boeten opgelegd voor het niet (tijdig) doen van aangifte.