Flexibilisering BV-recht

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht dinsdag aangenomen. Invoering per 1 juli bleek onhaalbaar, de invoeringsdatum is opgeschoven naar 1 oktober. Naar verwachting zal een deel van de 750.000 eenmanszaken en maatschappen overstappen op de flexibele bv. Het minimumkapitaal van 18.000 euro wordt afgeschaft. Daarnaast komt de verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen te vervallen en worden de mogelijkheden om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden verruimd. Voor ondernemers die op dit moment al een bv hebben, is het van belang om bij de notaris de statuten te wijzigen. Als statuten niet worden gewijzigd, kunnen ondernemers niet profiteren van de nieuwe mogelijkheden die de wet biedt.