Fiscus belt wanbetalers

Wanbetalers kunnen een telefoontje van de Belastingdienst  verwachten.  De fiscus wil zo openstaande belastingschulden alsnog innen. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft maandag in  Amsterdam de officiële start voor een proef gegeven. Wie na een  aanmaning en dwangbevel nog steeds in gebreke blijft, kan een  telefoontje tegemoetzien. Het gaat vooral om openstaande bedragen tot  enkele duizenden euro’s. Het nabellen is bedoeld om relatief kleinere openstaande bedragen tot  enkele duizenden euro’s alsnog snel binnen te krijgen. De belastingplichtige  wordt nu nog gevraagd het bedrag snel digitaal over te maken, terwijl er op  termijn wordt gekeken naar de mogelijkheid om  telefonisch toestemming voor een  automatische incasso van de schuld te verlenen.