15,8 miljoen telefoontjes

Het aantal telefoontjes naar de BelastingTelefoon nam toe van 15,1 miljoen in 2010 naar 15,8 miljoen in 2011, een stijging van 5 procent. Dit hing vooral samen met de invoering van het nieuwe toeslagensysteem.