Verklaring gebruik bestelauto

Bij de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik  bestelauto vindt de controle in beginsel uitsluitend plaats door  camerawaarnemingen. Als degene die de verklaring heeft afgegeven niet  kan doen blijken dat een bepaalde camerawaarneming een zakelijke rit  betreft, is hij – anders dan bij ontbreken van een dergelijke verklaring  – direct de bijtelling en een eventuele boete verschuldigd. Bij een  camerawaarneming van een bestelauto waarvan de gebruiker stelt deze voor  niet meer dan 500 kilometer privé per jaar te gebruiken, moet de  Belastingdienst eerst de rittenregistratie nog controleren, wat  aanzienlijk arbeidsintensiever is en daarom slechts steekproefsgewijs  plaats kan vinden.