Fiscaal partnerschap

De gewijzigde regels voor fiscaal partnerschap, zoals ingevoerd per 1 januari 2011, zijn in grote lijnen helder en overzichtelijk. Met ingang van deze datum is er in principe geen keuzemogelijkheid meer: je bent elkaars fiscale partner of je bent het niet als aan de voorwaarden genoemd in artikel 5a AWR of artikel 1.2 Wet IB 2001 wordt voldaan.