Verlaging kinderbijslag

Sinds 1 januari heeft de overheid de kinderbijslag met 35 euro per kind per jaar
verlaagd. Betaling gebeurt per kwartaal. Begin april vindt de eerste betaling
plaats. De verlaging van 35 euro per jaar betekent een kwartaalbedrag van 8,75
euro minder per kind. Via de webdienst MijnSVB kunnen mensen die kinderbijslag
ontvangen precies zien wat de nieuwe bedragen zijn. Mensen met een lager
inkomen kunnen een kindgebonden budget aanvragen. Dit is een toeslag die de Belastingdienst uitvoert. Zo wordt de verlaging van de kinderbijslag gecompenseerd.