Loongegevens

De Belastingdienst houdt dit jaar bij de belastingaangiftes extra in de gaten of
de loongegevens goed ingevuld zijn. Uit steekproeven is gebleken dat
belastingplichtigen met die gegevens nogal eens in de fout gaan, meestal door
slordigheid of onwetendheid. Elk jaar geeft de fiscus een bepaald onderdeel van de belastingaangifte extra aandacht.┬á ‘Tijdig doen van aangifte’ was het landelijk controlethema 2011.