BTW-aanschaf zakenauto

De Belastingdienst mag de aftrek van omzetbelasting over de aanschaf van een auto van de zaak beperken als er privékilometers mee worden gereden. De beperking van de aftrek moet evenredig zijn met het privégebruik. De huidige berekeningsmethode die uitgaat van forfaitaire bedragen, deugt niet. Dat zegt het Europese Hof van Justitie. De Hoge Raad moet nu vaststellen welke beperking proportioneel is.