Wereldinkomen

Vanaf 1 april 2012 verzendt de Belastingdienst de formulieren ‘Opgaaf
wereldinkomen 2011’. U ontvangt een opgaaf wereldinkomen als u of uw partner buiten Nederland woont en een toeslag ontving van Belastingdienst/Toeslagen, zoals zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Of omdat u of een gezinslid buiten Nederland woonde en een
buitenlandbijdrage Zvw betaalde aan het College voor zorgverzekeringen (CVZ).