Nieuw Toeslagen Systeem

Burgers kunnen voortaan 24 uur per dag, 7 dagen per week via internet  hun toeslagen aanvragen, wijzigen of stopzetten met hun DigiD via mijn.toeslagen.nl. Voor intermediairs wordt het BAPI-kanaal  opengesteld voor het ontvangen van toeslagberichten. De site is het sluitstuk van de invoering van een Nieuw Toeslagen Systeem (NTS)  bij de Belastingdienst. Met het nieuwe systeem wordt ook de berekening van  het voorschot gestroomlijnd.