Notarieel samenlevingscontract

Vanaf 1 januari 2012 valt u zonder notarieel samenlevingscontract in het (hoogste) derden-tarief van 30-40% schenk- en erfbelasting, tenzij u minstens vijf jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie. Het samenlevingscontract moet minstens zes maanden vóór het overlijden zijn gesloten, maar deze eis geldt niet als u voor 1 januari 2012 een samenlevingscontract bent aangegaan.