Aanpassingen zvw premie

Vanaf 2012 wordt het maximum bijdrage-inkomen voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) met ruim € 16.000 verhoogd, zodat deze samenvalt met het maximum premieloon werknemersverzekeringen (€ 50.065). De Zvw-bijdrage wordt verlaagd: van 7,75% naar 7,1%. De aanpassingen zijn gunstig voor belastbare inkomens tot zo’n € 38.000 en ongunstig voor inkomens daarboven.