Hogere NHG tot medio 2014

Het Rijk blijft ook na dit jaar de woningmarkt extra stimuleren met een hogere Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De in 2009 opgehoogde  kostengrens naar 350.000 euro wordt niet per 1 januari 2012 maar stapsgewijs in de  periode tot medio 2014 teruggebracht naar de reguliere hoogte van 265.000 euro. De eenmalige premie die  huizenkopers met een NHG-hypotheek voor de garantstelling betalen stijgt in 2012 van  0,55 procent naar 0,70 procent van de hypotheeksom. Hierdoor worden de buffers voor de NHG  groter en nemen de risico’s voor de overheid als achtervang af.