Schatting Vpb-aangiften

De Belastingdienst heeft ten onrechte brieven verstuurd aan belastingplichtigen met een lang boekjaar dat is gestart in 2009. In de brief vragen wij deze belastingplichtigen alsnog voor 1 december een schatting voor hun Vpb-aangifte in te dienen. De Belastingdienst werkt aan een oplossing van het probleem dat door deze brief is ontstaan. De excuusbrieven zijn verstuurd naar 5.500 belastingplichtigen. Deze  groep hoeft verder geen actie te ondernemen.