Vervaltermijn vakantiedagen

Op dit moment verjaren opgebouwde vakantiedagen na 5 jaren. Daarbij geldt dat de oudste vakantiedagen het eerste worden opgenomen. Met ingang van 1 januari 2012 vervallen de minimumvakantiedagen na 6 maanden. Met andere woorden: minimumvakantiedagen opgebouwd in 2012 moeten voor 30 juni 2013 worden opgenomen. Gebeurt dit niet, dan komen deze te vervallen. Op deze manier wil de wetgever het opnemen van vakantie stimuleren. Dit acht de wetgever van belang in verband met de herstelfunctie van vakantie.