Leges identiteitskaart

De regering heeft op woensdag 21 september 2011 een wetsvoorstel ingediend
bij de Tweede Kamer waarin een wettelijke grondslag wordt gecreƫerd voor de
heffing van rechten (leges) voor de Nederlandse identiteitskaart. Als de wet
door het parlement wordt aanvaard, zal deze met terugwerkende kracht in werking
treden met ingang van 22 september 2011. De Hoge Raad oordeelde op 9 september 2011 dat de huidige grondslag voor legesheffing bij verstrekking van de identiteitskaart niet deugdelijk is. Met het wetsvoorstel repareert minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit gebrek. Dit betekent dat burgers met ingang van donderdag 22 september 2011 weer gevraagd zal worden om leges te betalen voor de identiteitskaart.