Voorbehoud term ‘accounting’

Rechtbank Breda heeft onlangs in een vonnis bepaald dat het gebruik van de term ‘accounting’ is voorbehouden aan accountants. In 2000 werd in een arrest van de Hoge Raad al bepaald dat de term ‘accountancy’ alleen gebruikt mag worden door accountants.