Leges identiteitskaart

De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat gemeenten al sinds 24 juni 2004 geen leges meer mogen heffen voor de aanvraag tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart). Op die hiervoor genoemde datum is de Wet op de uitgebreide identificatieplicht in het Staatsblad geplaatst. Deze wet leidde tot de algemene draag- en toonplicht van iedereen die in Nederland verblijft. De algemene draag- en toonplicht is ingevoerd met het oog op de rechtshandhaving en de bestrijding van criminaliteit en dient uitsluitend het algemeen belang. Gemeenten mogen alleen leges heffen voor werkzaamheden die rechtstreeks en in overheersende mate verband houden met dienstverlening ten behoeve van een individualiseerbaar belang. Naar het oordeel van de Hoge Raad is legesheffing voor de aanvraag van een paspoort en een rijbewijs daarom wel mogelijk. Een rijbewijs is immers nodig om een auto te mogen besturen en een paspoort is een mondiaal erkend reisdocument.