Zelfstandigenaftrek

Staatssecretaris Weekers van Financiën wil de zelfstandigenaftrek  omzetten in een vaste basisaftrek van 7200 euro. De hoogte van de aftrek is straks niet langer afhankelijk van de winst uit onderneming, maar budgettair neutraal. Dit om de degressieve karakter -hoe meer winst, hoe minder aftrek- van de aftrek te voorkomen. Een ondernemer met een winst tot € 18.540 heeft in 2010 recht op een  zelfstandigenaftrek van € 9.484 (schijf 1). Een ondernemer met een winst  tussen € 18.540 en € 53.070 heeft  recht op een aftrek van € 7.266  (schijf 2). Ten slotte heeft een ondernemer met een winst van meer dan €  53.070 recht op een zelfstandigenaftrek van € 4.602 (schijf 3) in 2010.

In het nieuwe voorstel zullen ondernemers met een winst tussen € 18.540 en €  53.070 geen effect of een klein negatief effect ondervinden. Bij winsten  vanaf € 53.070 gaat men erop vooruit. Degenen met een winst van minder  dan € 18.540 krijgen minder vaste basisaftrek dan de huidige  zelfstandigenaftrek.