Enquêtes CBS eenvoudiger

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vermindert en vereenvoudigt de enquêtes onder ondernemers. Ook gaat het CBS de manier waarop ondernemers worden aangeschreven ondernemersvriendelijker maken. Dat is de uitkomst van overleg tussen het CBS en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I).