Wet personenvennootschappen

Op 7 september jl. heeft het Ministerie van Justitie het wijs geacht om
de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht voor vennootschappen onder
firma’s en maatschappen te staken en dus in te trekken. Dit blijkt uit de brief die gestuurd is aan de Eerste Kamer. Het vennootschapsrecht blijft dus bestaan zoals wij dit al jaren kennen. Hiermee is dan ook een einde gekomen aan de
pogingen sinds de jaren 70 van de vorige eeuw om nieuw recht in te voeren voor
Vof’s en maatschappen. Justitie is tot het oordeel gekomen dat de voorgestelde
regelgeving toch niet die faciliteiten aan de ondernemer biedt die beoogd
worden. Daarnaast is Justitie zich ervan bewust geworden dat de wetsvoorstellen
niet echt in de volle breedte gedragen worden door ondernemers in het MKB.